بخشی از صفحه‌آخر/ خمینی قبل انقلاب چه وعده‌هایی داد؟ وعده‌هایی که فقط وعده ماندند

18 دی 1396