بخشی از صفحه‌آخر/ بیمارستان های وابستگان به نظام به کشتارگاه مردم تبدیل شده‌اند

18 آبان 1397