بخشی از صفحه‌آخر/ دردنامه کارگران هفت تپه؛ چطور کارخانه نیشکر شوش به کارگران نرسید

02 آذر 1397