بخشی از صفحه‌آخر/ حکومت نماینده کارگران را می‌گیرد و با مدیر کارخانه مخفیانه گفتگو می‌کند

09 آذر 1397