«آخرین رقص» روایتی از اسارت صدها زن و دختر ایزدی به دست داعش در عراق

10 شهریور 1396
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

داعش سه سال پیش روستای کوجو در کردستان عراق را تصرف کرد وصدها زن و دختر ایزدی را اسیر کرد. لقمان احمد هنرمند کرد سوری، آلام و درد این دختران را با هنر نقاشی به تصویر کشید و یکی از خبرنگاران صدای آمریکا با این نقشی ها مستندی به نام «آخرین رقص» ساخت. گزارش شپول عباسی