رئیس هیات مدیره رسانه‌های دولت آمریکا: برای رساندن خبرهای درست به مردم ایران تلاش می کنیم

14 اردیبهشت 1397
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

جان لنسینگ،رئیس هیات مدیره رسانه های دولت آمریکا در سالگرد روز آزادی رسانه ها در جهان با توجه به تهدیدهای گسترده آزادی رسانه ها در ایران در پاسخ به پرسش بخش فارسی صدای آمریکا که با چه چالشهایی برای پوشش اخبار داخل ایران برای بینندگان فارسی زبان خود مواجه اید، چنین پاسخ داد.