ماهواره های پیشرفته در خدمت پیش بینی رانش زمین

16 اردیبهشت 1397
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

رانش زمین می تواند ناشی از زلزله،باران شدید یا فوران های آتش فشان باشد. دانشمندان با استفاده از ماهواره های پیشرفته نقشه جامعی از مناطق مستعد به رانش زمین را تهیه می کنند که می تواند به پیش بینی وقوع این پدیده کمک کند.