انتخاب بازرسی ویژه برای پرونده زمین‌خواری گردنه حیران

23 مرداد 1394
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

بازرس ویژه ای از سوی ریاست جمهوری ایران مامور پیگیری پرونده زمین‌خواری میلیاردی در گردنه حیران شده است. شماری از نمایندگان مجلس ایران در گفتگو با رسانه های داخلی گفته اند پای گروهی از نمایندگان سابق مجلس و مقامات دولتهای محمود احمدی نژاد در این پرونده در میان است. گزارش کوروش صحتی