رهاسازی آب به دریاچه ارومیه

07 بهمن 1393
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

مدیران دولتی آب آذربایجان غربی می گویند عملیات رهاسازی حدود دویست میلیون مترمکعب آب پشت سه سد حوضه آبریز دریاچه ارومیه بسوی این دریاچه آغاز شده است. براساس جدول زمانبندی شرکت آب منطقه ای این استان آبرسانی به این دریاچه تا زمان نجات دریاچه از خطر نابودی ادامه خواهد یافت.