واکنش به اعتصاب صنفی؛ کارگران شرکت مخابرات تهدید به اخراج شدند

13 تیر 1396
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

تهدید به اخراج، پاسخ روابط عمومی شرکت مخابرات ایران است به اعتصاب و تحصن صدها نفر از کارکنان شرکتی خود در برخی از استانها و شهرهای ایران که از دوهفته پیش، به طرح خواسته های صنفی پرداخته اند. این کارکنان و کارگران متخصص، حالا از سوی شرکت مخابرات ایران تهدید به اخراج شده اند.