روزهای سخت تجارت الماس: الماس مصنوعی جای واقعی را گرفته است

25 مهر 1396
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

اخیراً صنعت الماس دوران سختی را می گذراند. فروش جواهرات سنتی عروسی به کندی پیش می رود. زیرا دیگر الماس های گران قیمت انتخاب شخصی افراد نیستند و البته دلیل دیگر وارد شدن آرام الماس های آزمایشگاهی به بازار جواهر است.