خشکسالی در کالیفرنیا و صرفه جویی در مصرف آب

19 تیر 1393
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

کالیفرنیا با خشکسالی جدی دست و پنجه نرم میکند و مسئولان این ایالت مجبور به کاهش سهم آب برای کشاورزان شده است. در شهرهای بزرگی مانند لس انجلس تاثیر کم آبی بیشتر بوده و همچنان ساکنان مجبور به پیروی از قوانین سخت صرفه جویی هستند.