آرامش پس از چند روز ناآرامی به فرگوسن بازگشت

21 مرداد 1394
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

در حالی که پس از چند روز آشوب و ناآرامی، شب گذشته اوضاع در شهر فرگوسن آرام گزارش شد، در کالیفرنیا در غرب ایالات متحده تظاهرات آرامی به مناسبت پنجاهمین سالگرد ناآرامی‌های محله واتس در شهر لس آنجلس برگزار شد.