کيهان دولت و بانک مرکزی را به همدسی با غرب متهم کرد

06 بهمن 1390
بشنوید
کيهان دولت و بانک مرکزی را به همدسی با غرب متهم کرد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

افزایش نرخ ارز و سکه در هفته های اخیر واکنش های متعددی را به لحاظ سیاسی به دنبال داشت. روزنامه کیهان در سرمقاله ای دولت و بانک مرکزی را به همدسی با غرب در تحریم های اعمال شده علیه ایران متهم کرد. گزارش از احمد باطبی.