کیفیت کتاب‌های درسی

10 مهر 1396
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

مدت‌هاست که کارشناسان از کیفیت آموزش در دوران مدرسه انتقاد می‌کنند و می‌گویند که کتاب‌های درسی به جای ارائه اطلاعات لازم و ضروری، بیشتر در خدمت آموزش مفاهیم دینی و ایدئولوژیک قرار گرفته‌اند.