کیفیت خدمات پزشکی

17 خرداد 1397
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

آیا شما از کیفیت خدمات پزشکی و درمانی رضایت دارید؟ تجربه شما از مراجعه به مراکز درمانی و خدمات پزشکی چیست؟