کیارستمی اعتراضش را کلید زد

10 خرداد 1392
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

در روزهای مانده به انتخابات دوره یازدهم، کیارستمی نیز همچون هنرمندان دیگر به جرگهٔ معترضان شرایط پیوست