کولبران

14 بهمن 1395
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

به نظر شما چگونه باید این گونه مشكلات در استان های مرزی را حل کرد؟ آیا به نظر شما گسترش بازارچه های مرزی می تواند به حل معضل كولبری كمک كند؟ ظاهراً هیچ نهادی مسئوليت پيگيری مشكلات كولبران را بر عهده نمی گیرد. چرا؟