کوفی عنان هشدار داد که سوريه در حال سقوطه به ورطه جنگ است

14 خرداد 1391
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

سفير صلح سازمان ملل متحد، کوفی عنان، روز شنبه هشدار داد که سوريه درحال لغزيدن به سوی يک جنگ همه جانبه است و خواستار از سر گرفتن مذاکرات و آتش بس شد. گزارش از احمد فرحبخش.