کودکان، قربانیان خاموش تجاوز و قتل

28 مهر 1396
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه خاتمه پیدا کرده است.

اهورا پسربچه دو ساله و نیمه ای است که در رشت از سوی ناپدری مورد تجاوز قرار گرفته و بعد به قتل رسیده است. آیا جرایم خشونت بار افزایش پیدا کرده؟ آیا اعدام شتابزده متهمان راه حلی مناسب برای جرایم این چنینی است؟ خانواده‌ها چه باید بکنند تا فرزندانشان از حوادث مشابه درامان باشند؟