کودکان مهاجر و سیستم آموزش زبان در آمریکا

13 مهر 1391
بشنوید
کودکان مهاجر و سیستم آموزش زبان در آمریکا
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

مهاجرت کردن خیلی سخت و پر از فراز و نشیب است. نقطه آغاز ورود به یک جامعه، یادگیری زبان مردم آن جامعه است. برای مهاجرانی که فرزند دارند مسائلی چون ایجاد ارتباط ، نحوه و کیفیت یادگیری دروس مدرسه از مهمترین عوامل هستند. رزیتا ایراندوست از یکی از مدارس حومه واشنگتن بازديد کرد و پيرامون نوع کمک هايی که به بچه های خارجی در سیستم آموزشی آمریکا می کنند گزارشی تهيه کرد.