کودکان کار

17 مهر 1396
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

روز گذشته(یکشنبه) در ایران روز کودک بود و هفته جاری هفته ملی کودک نام گرفته است. کودکان ایرانی با مشکلات زیادی مواجهند و علاوه بر وقوع کودک آزاری های پرشمار٬ طرح‌هایی مانند جمع آوری ضربتی کودکان کار از خیابان ها با انتقادات بسیار مواجه شده است.