کودکان بيشترين تعداد قربانيان بحران سوريه

20 فروردین 1393
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

با ادامه بحران سوريه، کودکان بيشترين تعداد قربانيان را تشکيل می دهند. بر اساس آمار های بين المللی از سال گذشته تا کنون شمار کودکان قربانی در سوريه، بيش از دو برابر شده است. گزارش از پروانه هدايت.