کودک آزاری

04 خرداد 1394
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

کودک آزاری هنوز در جوامع مختلف وجود دارد، بی آنكه تلاش های سازمان یافته موفق به پایان آن باشد. چگونه می توان این روند را مهار کرد؟ نقش خانواده در فرایند كودك آزاری چیست؟ چگونه می توان به کودکان آموزش داد؟ و یا خانواده ها را آموزش داد؟