کودک آزاری

28 شهریور 1396
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

بنا به اعلام سازمان بهزیستی، سال گذشته دو هزار و ۴۶۷ تماس با اورژانس اجتماعی به دلیل کودک‌آزاری برقرار شده است. اما فعالان حوزه اجتماعی در ایران می‌گویند که هنوز کودک آزاری های بسیاری گزارش نمی‌شود.