کودک آزاری

23 خرداد 1397
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

برای محافظت کودکان در مقابل سوءاستفاده و آزار جنسی چه باید کرد؟ آیا اعدام شتابزده متجاوزان راه حلی مناسب برای جرایم این چنینی است؟