کویت تدابیر امنیتی در امتداد مرز مشترک با عراق را افزایش داد

28 اسفند 1393
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

کویت اقدامات امنیتی در امتداد مرز مشترک با عراق را افزایش داد.انفجار کامیونی نزدیک این مرز در روز چهارشنبه، شایعات در مورد بروز تنش در مرز عراق و کویت را دامن زده است.