نوروز در آکره، مراسمی متفاوت

02 فروردین 1396
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

كردها جزو اقوامی هستند كه نوروز را جشن می گيرند. آتش در جشن نوروزی كردها نقش قابل توجهی دارد. علی جوانمردی به شهر كوهستانی كوچكی بنام آكره در يكصد و بيست كيلومتری شمال اربيل كردستان عراق رفته است كه مراسم نوروز متفاوتي دارند.گزارش علی جوانمردی