آینده کردها در خاورمیانه

02 فروردین 1396
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

فرماندهان کردهای سوريه مدعی هستند که روسيه در نظر دارد با ايجاد يک پايگاه نظامی در آن منطقه کردها را آموزش نظامی دهد. البته روسيه اين ادعا را انکار کرده، اما تحليلگران می گويند، به نظر می رسد روسيه خواهان تقويت نقش کردها در منطقه است.