گزارش شپول عباسی از واکنش ها به همه‌پرسی استقلال کردستان از عراق

21 شهریور 1396
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

دو هفته مانده به برگزاری همه پرسی استقلال اقلیم کردستان از عراق، رقابت بین احزاب و جناح های سیاسی موافق و مخالف رفراندوم جدایی، گرم تر شده است. گزارش شپول عباسی