آخرین وضعیت پناهجویان کرد ایرانی در عراق

26 تیر 1393
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

همزمان با حمله ی نیروهای داعش به مناطقی در شمال و مرکز عراق ، بیش از یکصد پناهجوی کرد ایرانی که از سال ۲۰۰۳ به بعد در کمپی بنام الولید در مرز عراق با سوریه ، در انتظار انتقال به کشورهای پناهنده پذیر بسر میبردند ، هدف حمله قرار گرفتند. این پناهجویان سپس به مرز عراق با اردن گریختند.