فستیوال رنگها در اربیل با گردهمایی طرفداران استقلال کردستان همراه شد

26 شهریور 1396
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

طرفداران استقلال كردستان عراق مي‌كوشند با برگزاری برنامه و ميتينگ‌های مختلف، نظرمساعد شهروندان كرد را جلب كنند. گزارش علی جوانمردی از يكی از برنامه‌های جلب آرای شهروندان زیر عنوان فستيوال رنگها.