احزاب کرد تشویق به رای «آری» به همه‌پرسی استقلال کردستان عراق کردند

20 شهریور 1396
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

دو هفته مانده به برگزاری همه پرسی استقلال اقلیم کردستان از عراق، رقابت بین احزاب و جناح های سیاسی موافق و مخالف رفراندوم جدایی، گرم تر شده است