کتاب "روایت مهاجرین ایرانی"

04 مهر 1388
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

گزارش تصویری از پاریس به مناسبت انتشار کتاب "روایت مهاجرین ایرانی"