کتاب جدید پدینگتون و کتابفروشی یک زوج پناهنده سوری

01 تیر 1397
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

آخرین کتاب پدینگتون نوشته مایکل باند منتشر شد، یک زوج پناهنده سوری با ابتکاری جالب در استانبول یک کتابفروشی باز کرده اند