کتاب جدید پدینگتون و کتابفروشی یک زوج پناهنده سوری

01 تیر 1397
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
This program has ended and is being processed for playback.

آخرین کتاب پدینگتون نوشته مایکل باند منتشر شد، یک زوج پناهنده سوری با ابتکاری جالب در استانبول یک کتابفروشی باز کرده اند