كتاب جديد ايوانكا ترامپ و ترجمه انگليسی شعرهای عباس كيارستمی به كوشش دكتر ايمان توسلی

08 بهمن 1395
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

انتشار كتاب ايوانكا ترامپ عقب افتاد، كتاب جورج اورول دوباره پرفروش ترين شد و گفتگو با دكتر ايمان توسلی كه اشعار عباس كيارستمی را به انگليسی ترجمه كرده است.