كتاب دختران ايران سالار زنان جهان، نامه كريستف كلمب و فيلم زندگی آگاتا كريستی

18 تیر 1395
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

منصوره پيرنيا روزنامه نگار و نويسنده از كتاب جديدش، دختران ايران سالار زنان جهان مي گويد؛ نامه كريستف كلمب از آمريكا به ايتاليا می رود و دو شركت بزرگ برای ساختن فيلم زندگی آگاتا كريستی رقابت می كنند.