کتاب «فروشندگان کلیه»

21 فروردین 1393
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

کتاب حاصل سفر سیگرید فرای رویر بار، حقوقدانی است که برای پایان دادن به قاچاق اعضای انسان و پایین آوردن آمار تکان دهنده مرگ بیماران کلیوی در آمریکا تلاش می کند. دکتر فرای معتقد است که ایران در زمینه کنترل مرگ و میر بیماران کلیوی به موفقیت هايی دست پیدا کرده است.