کسری بودجه ایران نمایان می شود

30 آبان 1391
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

مدتی است که زمزمه کسری عظیم بودجه دولت و قطع بسیاری از هزینه های دولتی شنیده می شود. در حالی که رقم های متفاوتی در مورد میزان کسری بودجه امسال از سوی نمایندگان مجلس اعلام شده است، نماینده دولت از کاهش ۲۰ درصدی بودجه همه دستگاه ها خبر داد. گزارش از وفا آذربهاری.