کسری ۵۴ هزار میلیاردی بودجه سال ۹۱

15 آبان 1391
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

رسانه ها در ایران از کسری بوجه بزرگ دولت خبر میدهد، يعنی رقمی معادل یک سوم بوجه کل کشور. این درحالی است که پیش از این رقم کسری بودجه چند برابر کمتر از این رقم اعلام شده بود. گزارش از احمد باطبی.