کشورهای پیشرفته عامل رشد اقتصاد جهانی

29 دی 1392
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

بانک جهانی اعلام کرد اقتصاد جهانی توانمندتر شده و رونق اقتصادی مجددا پا گرفته است. بانک جهانی همچنین میگوید که برخلاف سال گذشته، امسال کشورهای پیشرفته محرک و عامل رشد اقتصاد جهانی خواهند بود.