کشتی روسی گرفتار یخ های ضخيم

08 دی 1392
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

یک کشتی یخ شکن چینی که برای نجات یک کشتی روسی عازم قطب جنوب شده بود، به دلیل ضخامت یخ ها مجبور به بازگشت شد. کشتی روسی شوکالسکی که برای سفر تحقیقاتی به قطب جنوب رفته بود در یخ ها گرفتار شده است.