کشتی آزاد ایران در سال ۱۳۹۲

03 فروردین 1393
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

اسدالله محمدی کارشناس کشتی، با ارزیابی عملکرد تیم ملی کشتی آزاد ایران در سالی که گذشت به پرسشهای علی عمادی کارشناس ورزشی تلویزیون صدای آمریکا پاسخ داد.