کشته‌شدگان و بازداشتی‌های اعتراضات دی ماه ۹۶

20 اردیبهشت 1397
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

آیا افکار عمومی ایران نسبت به سرنوشت قربانیان بی‌تفاوت و فراموشکار شده است؟ وظیفه شما به عنوان یک شهروند در پیگیری وقایع چیست؟