کشته شدگان اعتراضات مردمی در ایران

29 دی 1396
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

اگر با کشته‌شدگان اعتراضات مردمی آشنایی و یا نسبت خانوادگی دارید، از آنها بگویید. چرا درباره چگونگی و دلیل کشته شدن این افراد اطلاع‌رسانی نمی‌شود؟