کشتار ۱۳۶۷ و اظهارات آیت الله منتظری

21 مرداد 1395
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

نظرتان درباره اعدامهای دسته جمعی دهه ۱۳۶۰ چیست؟ اهمیت انتشار فایل صوتی آقای منتظری در چیست؟ آیا اعدام راه حل است؟