کشف تونل هايی در اورشليم

18 خرداد 1393
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

حفاری اخیر و کشف چند تونل و یک سالن بزرگ زیرزمینی در بخش مسلمان نشین شهر قدیمی اورشلیم به بحث بر سر زمین های مورد اختلاف یهودیان و مسلمانان دامن زده است. گزارش مهیار آرمین.