کشف شبیه‌ترین سیاره به زمین

31 فروردین 1393
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

ستاره شناسان سیاره ای را کشف کرده اند که از نظر شرایط لازم برای حیات از نوع زمینی شبیه‌ترین سیاره کشف شده به زمین است. سیاره کشف شده، نه گرم است نه سرد، نه کوچک نه بزرگ، و کپلر ۱۸۶ اف نام دارد.