کشاورزان عراق امسال از ترس حملات احتمالی داعش، زودتر اقدام به برداشت محصول کردند

11 خرداد 1399