عکس سنگ کاریهای دره تیمره گلپایگان در وبسايت ناسا

25 تیر 1391
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

عکسی از سنگ کاریهای شش هزارساله دره تیمره گلپایگان بعنوان عکس روز دوازدهم ژوئیه سایت ناسا سازمان فضایی آمریکا انتخاب شده است. بابک امین تفرشی عکاس جوان ایرانی خالق این اثر است. این تصویر آمیختگی کهکشان پرستاره و سنگکاریهای شش هزار ساله تمدن ایرانی را در قاب گرفته است. این انتخاب می تواند هشداری باشد به جلوگیری از غرق شدن این سنگکاریها در آبگیریهای سد گلپایگان.